EUROVISSER-RECORDLIJSTEN

Op de Alltime recordlijst staan de door Eurovissers gevangen records van vis gevangen na de oprichting 2 december 2001, Op de Jaarlijsten staan

de Eurovissers records per jaar, Hieronder staan tevens de regels en criteria waar men aan moet voldoen om in de lijst te worden opgenomen.

Je kunt je record voor de Alltime of Jaarlijst aanmelden bij de Recordcommissie !

 

RECORDCOMMISSIE

Sjaak Nuijt #78  j.nuijt@chello.nl

Koos Hubbers #147 vrijheidkhubb@hetnet.nl

 

Om records aan te melden moet je Eurovisser zijn. Insturen en tegelijk lid worden heeft geen zin.
- Alleen vis gevangen na 02-12-2001 geldt.
- Van de gevangen vis dient een duidelijke foto voorzien van een boven- of onderliggend meetlint ingezonden te worden als check voor erkenning door de Recordcommissie.
- Stuur ook altijd een foto mee waar ook jij met je vangst op staat.
- Bij een onscherpe foto dienen minstens 2 andere Eurovissers als getuige op te treden, de Recordcommissie bepaalt of het record geldig wordt verklaard.
- Maak een close up van soortbepalende kenmerken, bv van de kop van een meun om te bepalen of het een 3- dan wel 5-dradige meun is, vinnen en of zijlijnen.
- Stuur je foto's in met een volledig vangstbericht.
- Er is onderscheid tussen vanaf de kant of uit de boot gevangen vis, voor beiden is een aparte recordlijst.
- Het betreft hier Noordzee-vissoorten, in het buitenland gevangen vis namens Eurovissers krijgt ook een aparte recordlijst. Zie hiervoor de Link De Wereldvisser op onze Site
Onze records worden vergeleken met de bestaande
NCRZ-records en als die niet vermeld worden met de records zoals vermeld in het boek “De Vissen van Nederland”. Bij deze records wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen boot- en kantvangsten
 

Alltime Records Jaar Records